Измерване с телесен анализатор Tanita MC-980 plus

Професионален телесен анализатор "TАНИТА" е най-точения и надежден неинвазивен начин за измерване. Използва се по цял свят от специалисти в здравеопазването, медицината, спорта и научните изследвания, в следните области:

*медицински скрининг и оценка на здравето;

*наблюдение на напредъка в загубата на тегло по време на лечение на болести, свързани с начина на живот (диабет, хиперглекимия, хипертония, чернодробни болести и др.);

*наблюдение на повишаването на мускулната маса, намаляването на телесните мазнини и нивата на хидратация като част от фитнес тренировъчни програми;

*оценка на ефективността на програмите за хранене и физическа активност, където индекса на телесната маса не може да идентифицира промени в състава на тялото;

Телесния анализатор "ТАНИТА"  е предназначен за:

измерване на теглото;
оценка на индекса на телесната маса (BMI);
измерване на общия % и теглото на телесните мазнини и вода в тялото;
измерване на общата мускулна маса;
измерване на физически рейтинг, костна маса, висцеларна мастна тъкан със здравословен обхват;
измерване на основната метаболитна скорост (BMR) и маса без мазнини (FFM);

Използва технологията BIA (Биоелектрически Импеданс Анализ), за да изпраща безопасни електрически сигнали на ниска честота през тялото. Бърз и неинвазивен, BIA е един от най-обстойните и надеждни начини за измерване на състава на тялото и е клинично сравним с DEXA (измерване за състоянието на костите чрез рентгенови лъчи) и хидростатичното налягане.

Одобрен и сертифициран за професионален медицински телесен анализатор, NAWI клас III

Устройството е предназначено за използване при здрави деца и възрастни от 5 до 99год, с тегло до 270кг. 

Не се разрешава използването му от пациенти с пейсмейкъри или други механични импланти, от бременни жени, от хора с алергия към метал. 

Измерването се извършва задължително с предварително записване!

За повече информация обадете се на телефон: 0883 33 22 70