Правилник за посещение на СПОРТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Правилник за посещение на СПОРТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР «FITNESSLINE»

FITNESSLINE е запазена марка, съгласно Свидетелство регистрационен №99849/2017г. на Патентното Ведомство на Република България 

1.Общи положения

1.1. Спортно-възстановителният център е с работно време, както следва: понеделник до петък от 07.00 до 22.00 часа; събота и неделя от 08.30 до 21.00 часа. Можете да използвате залите и оборудването само в работно време. Влизането в Спортният център се преустановява половин час преди затваряне.

1.2. Адресът на Спортно-възстановителният център e град Варна, район Младост, бул. “Сливница“ 201-Б, етаж 1.

1.3. Всяка услуга, предоставяна от Спортно-възстановителен център „FITNESSLINE“ е платена.

1.4. Посетителите и клиенти заплащат избраната услуга предварително на рецепцията, срещу което получават касов бон.

1.5. Платена сума за предоставяне на каквато и да е услуга от Центърът не се връща.

1.6. При заплащане на избраният от Вас Абонаментен Пакет, Вие заплащате и силиконова гривна за многократна употреба, заредена със съответстващи на платената сума кредити. Силиконовата гривна Ви дава право на достъп до: съблекални, бани, фитнес, спа зона и зали за аеробни тренировки, като във всеки едни момент може да разплащате, изброените по-горе услуги и занимания, при условие, че сте предплатили сума за желано посещение.

1.7. Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава.

1.8. По време на пребиваването си в Центъра, Посетителите трябва да оставят личните вещи и дрехи в шкафчетата. Влизането в залите със спортни чанти, раници, пликове е забранено. Администрацията не носи отговорност за вещи, оставени на територията на центъра без надзор.

1.9. Забравени вещи се пазят на територията на центъра за период от една седмица, след това се предават на благотворителни организации или се изхвърлят.

1.10. Преди да започнат занимания за първи път, Посетителите трябва:

- да са се консултирали с личният си лекар относно вида спорт, който да изберат, с оглед личното им здравословно състояние;

- да преминат встъпителни инструктажи при инструкторите на Спортно-възстановителен център.

Всички рискове за здравето си, по време на самостоятелните занимания на територията на фитнес залата, всеки посетител поема и носи сам.

1.11. За избягване на травми и вредни ефекти върху здравето, Ви препоръчваме да посещавате заниманията, да изпълнявате упражнения и да се подлагате на тренировъчни натоварвания, които отговарят на нивото на Вашата подготовка.

1.12. За тренировките в Спортно-възстановителен център е необходимо да имате специално предназначени за тази цел дрехи и обувки. Не се разрешава влизане в помещенията с връхни дрехи и обувки от улицата. Не се разрешава влизане в помещенията с мръсни дрехи и обувки. Администрацията на Центъра има право да не Ви допусне на тренировка с мръсни/външни обувки. При повторно нарушение администрацията/собственика ще ви забранят достъпа!

1.13. Спортно-възстановителен център си запазва правото в рамките на всяка календарна година да затваря изцяло за провеждане на технически и други клубни мероприятия, но не повече от 10 дни на година. Дните при такова затваряне не се компенсират.

1.14. Молим Ви да спазвате правилата за обща хигиена и чистота във всички помещения на Центъра. За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти, Ви молим да пазите чистота в залата и да не вдигате излишен шум.

1.15. Не е разрешено внасянето на хранителни продукти, напитки и медикаменти в Центъра, респективно в залите. Не е разрешено да се храните на местата, предназначени за тренировки, в зоните за почивка и съблекалните.

1.16. Не се разрешава провеждане на празнични срещи без съгласуване с администрацията.

1.17. След приключване на тренировките трябва да върнете използваните уреди на отредените им за това места.

1.18. Посетителите на Центъра носят материална отговорност – по фактурна стойност към дата на придобиване на увредения инвентар, при повреждане, унищожаване или изгубване/изчезване на използвания от тях инвентар, както и за нанасяне на щети на всякакво друго имущество на центъра.

1.19. Посетителите на Центъра, в рамките на неговата територия, могат да ползват услугите само на инструкторите от центъра. Провеждане на индивидуални тренировки от външни инструктори на Посетители се осъществява след изричното разрешение на управителя на центъра. Използването на помещенията на центъра от Посетители, с цел извличане на доходи или други облаги, е забранено.

1.20. Самостоятелно използване на музикална и друга специализирана апаратура не е разрешено.

1.21. Снимането с камера и фотоапарат, без специалното разрешение на администрацията и присъстващите в помещението на центъра е забранено.

1.22. Гости се допускат в Центърът - само с документ за самоличност, с придружаващо лице от рецепция и след обуване на калцуни.

1.23. Във всички помещения на Центъра не се пуши.

1.24. Не е разрешено влизането в Центъра в нетрезво или дрогирано състояние, както и употребата на спиртни напитки и наркотични средства на територията на Спортния център.

1.25. Администрацията не носи отговорност за целостта на автомобила, намиращото се в него имущество и за причинени щети по време на пребиваването му на паркинга.

1.26. Спортно-възстановителен център не носи отговорност за вреди, свързани с влошаване на здравето, ако здравословното състояние на някой посетител на центъра се е влошило в резултат на остро заболяване, обостряне на травма, последици от претърпяна операция или хронично заболяване, които той е имал преди да посещава центъра.

1.27. Администрацията на Центъра не носи отговорност за вреди, причинени от действия (бездействия) на трети лица, както и в случай че причина за вредите, включително за здравето, е нарушаването на правилата за ползване на тренажорите и разпоредбите на настоящия Правилник.

1.28. Администрацията не носи отговорност за вреди, свързани с всякакво влошаване на здравето на някой Посетител на центъра и травми, представляващи резултат или получени в резултат на каквито и да било занимания, предлагани в центъра, в това число занимания във фитнес залата, залите за аеробика и т.н.

1.29. Посетителите на Центъра изцяло поемат отговорността за своето здравословно състояние и здравословното състояние на непълнолетните си деца, които посещават центъра заедно с тях. Никой Посетител на центъра няма право да иска от Администрацията и собственика каквато и да било компенсация за морални, материални щети или увреждане на здравето на посетител, както по време на действие на абонамента за посещения, така и след изтичане на срока, с изключение на случаите, пряко предвидени от действащото законодателство.

1.30. В случай на повреждане или нанасяне на щети на имуществото на Центъра, посетителите са длъжни да възстановят стойността на повреденото имущество, в пълен размер, в течение 3 дни, чрез заплащане в брой или по банков път.

2.Правила за посещение на фитнес залата

2.1. Към занимания във Фитнес залата може да се пристъпи само след запознаване с настоящите правила за техническа безопасност.

2.2. До самостоятелни занимания във Фитнес залата се допускат лица, навършили 16-годишна възраст.

2.3. Деца до 14 години могат да посещават фитнес залата само придружени от родители или упълномощени от семейството лица, не по-млади от 18 години.

2.4. Заниманията във Фитнес залата са разрешени само с чисти спортни обувки, специално предназначени за центъра и които не се ползват извън центъра. Препоръчва се използването на удобни затворени обувки с гумени и неплъзгащи се подметки. Забранено е използването на джапанки, обувки с висок ток, с кожени подметки, с шипове, трениране на бос крак или с отворени обувки.

2.5. Препоръчва се да сваляте от себе си предметите, които могат да представляват опасност при заниманията във Фитнес залата (часовници, гривни, висящи обеци, гердани, колиета, синджири и т.н.), да изваждате от джобовете остри и всякакви други странични предмети.

2.6. При изпълняване на упражнения с щанга е необходимо да използвате защитно заключване.

Изпълняването на базови упражнения (изтласкване от лег, клекове с щанга) трябва да се извършва с пазене от страна на партньор или инструктор във фитнес залата.

2.7. Изпълняване на упражнения с утежняване или тежести, близки до максималното за даденото трениращо лице, се разрешава само при непосредствено пазене от опитен партньор или инструктор във Фитнес залата.

2.8. С тежестите, щангите, гирите трябва да се борави крайно внимателно. Всички упражнения трябва да се изпълняват плавно, без резки усилия.

2.9. Забранено е да се хващат дискове, гири, лостове на щанги с влажни или потни ръце. Това може да доведе до изплъзване на тежестта от ръцете и падане.

2.10. Не се допуска претоварване на тренажорните уреди извън нормата с допълнителни тежести.

2.11. По залата трябва да се придвижвате бавно, без да преминавате в работната зона на други трениращи. Забранено е всяко действие, което отвлича вниманието на трениращите.

2.12. Забранено е да се работи с неизправни тренажори. В случай че откриете неизправност (прокъсване на въжето, механични повреди), трябва да уведомите инструктора на фитнес залата.

Инструкторите следят за реда в залата, при необходимост имат право да отправят забележки!

2.13. При изпълняване на базови упражнения (основна тяга, клякане и т.н.) е желателно да се използва тренировъчен колан.

2.14. След привършване на упражненията трениращият е длъжен да прибере използваното от него спортно оборудване (дискове, гири, щанги, инвентар и т.н.) на специално предназначените места.

2.15. Забранено е да се пристъпва към занимания в залата при незарастнали рани/травми и общо неразположение. Ако по време на заниманията се почувствате зле, трябва да прекратите тренировката и да уведомите инструктора на фитнес залата.

2.16. Забранено е да докосвате движещите се части на устройствата със скрипец.

2.17. Упражнения със свободни тежести трябва да се изпълняват на разстояние не по-малко от 1,5-2 метра от стъкла и огледала.

2.18. Забранено е да се оставят бутилки с вода върху тренажори, включени към електрическата мрежа.

2.19. Необходимо е да внимавате дълги и свободни детайли от дрехите ви, връзки, кърпи да не попаднат върху движещите се части на тренажорите.

2.20. В началото на тренировката върху бягащата пътека трябва да застанете на подложките покрай движещата се лента, да зададете минимална скорост и да започнете тренировката след задвижването на лентата. Не трябва да слизате от тренажора преди пълното спиране на лентата.

2.21. Във Фитнес залата не е разрешено да се тренира с непокрит торс.

2.22. По време на тренировките е задължително да се използват кърпи.

2.23. Използването и оставянето на храна и напитки в зоните, предназначени за тренировки, е забранено.

2.24. Забранено е самостоятелно да регулирате климатичната и вентилационната система на залата, да подбирате музикалния съпровод и силата на звука.

2.25. При счупване или повреда на спортния инвентар трябва да прекратите заниманията и да уведомите инструктора на Фитнес залата. Заниманията трябва да продължат само след отстраняване на неизправността или смяна на спортното оборудване (инвентара).

2.26. Молим да настроите Вашите мобилни средства на режим «без звук».

Шкафчетата са на разположение на клиентите само за времетраенето на тяхното посещение.

Шкафче, което остане заключено след края на работния ден, ще бъде отворено от ръководството на центъра.

Клиенти, носещи оръжия, няма да бъдат допуснати в центъра.3.Правила за посещение на зали за групови тренировки

3.1. Заплащането на аеробни тренировки се осъществява на рецепция.

Влизането в залите се осъществява след маркиране на силиконовите гривни на указаните за това места.

Задължително е използването на кърпи по време на тренировка, с оглед поставяне върху постелките за пода и защитата им от потта на трениращия.

С оглед добрата хигиена и с цел избягване на запрашване на въздуха, влизането в залите за аеробни тренировки се осъществява задължително с чисти и подходящи за това спортни обувки, с които посетителите не са ходили навън!

След приключване на тренировка, трениращите са длъжни да подредят използваните от тях помощни средства /постелки, гири, топки, степове и т.н./ във вида, в който са били преди тяхното използване.

Тренировките по Канго джъмп се провеждат с предварителна заявка на обувки и час за тренировка.

Тренировките по Флай йога се провеждат с предварителна запазване на хамак.

Не е разрешено влизане в залите с обувки, които могат да разрушат специалното покритие на пода, по друг начин да променят неговите свойства, да оставят следи. Заниманията в специалните групи (йога, пилатес, флай йога) се провеждат на бос (обут със спортен чорап) крак.

3.2. Груповите занимания се провеждат по график, който може да бъде своевременно променен от администрацията на центъра. Необходимо е да идвате на заниманията по графика, без да закъснявате. Закъснението за занимание повече от 10 минути, както и несъответствието с нивото на подготовка, дават право на инструктора да не ви допусне на провежданото занимание.

3.3. Администрацията има право да смени обявения в графика инструктор и да внася промени в графика на груповите занимания по всяко време, като своевременно уведоми на страницата във Фейсбук.

3.4. На груповите занимания е забранено да се използва собствена хореография и свободни тежести без съответната команда на инструктора.

3.5. Да не се използват парфюмерийни средства с остър мирис.

3.5. Препоръчваме да посещавате заниманията със специални затворени спортни обувки и удобни дрехи.

3.7. Груповите занимания се провеждат строго по график, утвърден от администрацията на Спортния център.

3.8. В залата е забранено да се провеждат различни спаринги, да се отработва техника на хвърляне, болезнени хватки в отсъствие на треньора. Това може да доведе до сериозни травми и повреждане имуществото на клуба.

3.9. В отсъствие на треньора е забранено използването на музикалното оборудване.

3.10. Използваният от Вас инвентар след тренировката трябва да бъде прибран на място. Бутилки за еднократна употреба и отпадъците се изхвърлят в контейнера.

3.11. Не се препоръчва да посещавате залата при неразположение и недобро здраве.

3.12. Спортният център не носи отговорност, ако причина за увреждане на Вашето здраве е нарушаването на правилата за посещение на залата или самостоятелният избор на неподходящо натоварване и методики.

3.13. Не трябва да идвате на тренировка с пръстени, обеци, часовници, верижки, синджири и други накити;

3.14. По време на заниманията трябва да спазвате реда и дисциплината.

3.15. Забранено е извършването на действия, които водят до повреждане на оборудването.

3.16. Категорично е забранено пушенето, носенето и употребата на алкохолни напитки и наркотични вещества.

3.17. За избягване на травми и за комфортни усещания посещавайте занимания, които отговарят на Вашето ниво на подготовка.

4. Правила за посещение на Спортно-възстановителен център от деца

4.1. Деца до 8 години не се допускат в центъра.

4.2. Деца до 16 години посещават центъра само придружени от родителите. Деца до 16 години не се допускат в солариума. Деца до 14 години се допускат в уелнес зона само с придружител.

4.3. Допускат се също така еднократни платени посещения, заедно с родители или след представяне на декларация-съгласие от родител по образец на центъра. Центърът не носи отговорност за здравето на Вашите деца.

4.4. Родителите (или упълномощеното лице) носят персонална отговорност за децата на територията на центъра.

4.5. Молим да обличате децата с подходящи удобни и чисти дрехи и обувки.

4.6. Не се допуска носене на хранителни продукти и употребата им по време на заниманията, както и в другите помещения на центъра - ползвайте услугите на Фитнес бара.

4.7. С цел да се избегне инфектиране на децата в центъра, молим да оставите детето вкъщи в следните случаи:

- ако детето има хрема, кашлица, болно гърло или друго инфекциозно заболяване;

- висока температура;

- ако детето има разстройство, гадене или друго чревно неразположение;

- ако детето има обрив, незарастнали рани.

4.8. Деца под 16 години могат да посещават Фитнес залата само с индивидуален треньор след предварително споразумение и предоставена декларация по образец на центъра.

4.9. Самостоятелно на тренажорите могат да се занимават деца над 16 години при задължително присъствие на инструктор.

4.10. На родителите не се разрешава да се намесват в процеса на заниманията, провеждани от треньора, да дават команди или по друг начин да отвличат вниманието на занимаващите се деца. Разговор с детето може да се води само след края на заниманието.

4.11. Групови занимания за възрастни могат да се посещават от деца над 16 години само по персонална препоръка на фитнес консултанта на Спортния център.

Детето трябва да бъде абсолютно здраво. Знаем, че тези изисквания могат да Ви се сторят прекалено придирчиви, но повярвайте, ние искаме Вашето дете да остане здраво и да се чувства комфортно в нашият център.

5. На Посетител може да бъде забранено от ръководството да посещава Спортно-възстановителния център, когато е налице:

- Тежко, еднократно или системно нарушаване на: ПРАВИЛАТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ФИТНЕС ЗАЛА, ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗАЛИ за ГРУПОВИ ТРЕНИРОВКИ ОТ ДЕЦА; 

- Поведение, пречещо на останалите Посетители на центъра да осъществяват спокойно дейностите или отдиха, установено посещение в състояние на алкохолно или наркотично опиянение, установено дискриминационно поведение спрямо останалите Посетители или администрацията, незаплащане на съответните такси и др.

Администрацията на центъра не носи отговорност за каквито и да било неблагоприятни последствия, възникнали по вина на Посетители на центъра и техните деца, свързани с нарушаване на разпоредбите на настоящия Правилник.

6. Съблекални:


6.1. Шкафчетата са на разположение на клиентите само за времетраенето на тяхното посещение, тяхното заключване и отключване се осъществява със закупени и заредени силиконови гривни.

6.2. Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в шкафчетата. 

6.3. За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти, Ви молим да пазите чистота в съблекалните и тоалетните.

6.4. Забранява се поставянето на земята, независимо от предлога и оправданието за това на хавлии, собственост на центъра! В случай, че не се спазва забраната – посетителят, нарушил забраната заплаща хавлията на цена 10,00 лева!


7.Бани:


  1. Използването на душовете става посредством силиконовите гривни. 

  2. Температурата на водата е предварително зададена от системата за управление и е 37°С.

  3. Всеки посетител има право на три чеквания за душ. Всяко следващо чекване – ще му бъде таксувано по 0,1 кредита.

  4. Желателно е всеки посетител да ползва джапанки срещу подхлъзване и лична хигиена.

  5. Забранява се уринирането в кабините за душ.


Солариум:


 1. Ползването на солариума става със заявка и под надзора на член от персонала; достъпът е посредством силиконовите гривни.

 2. ЦентърFITNESSLINE“ не поема отговорност при проява на кожни раздразнения или изгаряния, получени вследствие на несъобразяване от страна на клиента с изготвените препоръки за ползване на солариум.

 3. Препоръчително е използването на слънцезащитен крем преди и след излагане в солариум.

ЗОНА ЗА РЕЛАКС И УЕЛНЕС – финландска сауна, инфрачервена сауна, парна баня, солна стая, крио сауна, флотационна капсула, релакс зона


 1. Задължителна предварителна резервация на рецепция или на телефон; 

 2. Влизането в уелнес центъра е възможно след заплащане на съответната процедура на рецепция и получаване на гривна за достъп до конкретната процедура и съблекалня; задължително се влиза без: телефон, накити, храни и напитки; желателно е премахването на грим и кремове при влизане в двата вида сауни.

 3. Говори се тихо;

 4. Влиза се след взет душ, добре подсушен;

 5. Задължително се ползват бански, хавлия, чисти чехли/джапанки; 

 6. Не трябва да сте се хранили непосредствено преди влизане;

 7. Не се влиза във финландска и инфрачервена сауна и парна баня при здравословни проблеми, месечни неразположения, кожни заболявания, бременност, след употреба на алкохол, наркотици, успокоителни, при силна умора, или сте лице под 16 години; 

 8. При влизането в сауната са необходими: две хавлии или кърпи, едната от които се постила върху пейката, а другата служи за подсушаване по време на изпотяването, джапанки;

 9. Престоят в сауна да бъде от по 10 до 15 мин., непрекъснато, при препоръчителна температура на въздуха от +80С, двукратно, редувано с охлаждане със студен душ; Ако въздухът в сауната е много сух и се усети парене и дразнене в ноздрите и трахеята, необходимо е камъните да се поръсят с вода; Охлаждането трябва да се провежда непосредствено след изпотяването в течение на 2—3 мин.;Почивката в легнало положение след сауната е задължителна – продължителност 20-30 мин.;За утоляване на жаждата, освежаване и компенсиране на загубата на течности може да се приемат нискокалорични плодови сокове, мляко или млечни продукти, вода.

 10. Престоят в инфрачервената сауна е двукратно от по 15 до 30 минути.Минимална температура 400С. Следва охлаждане на тялото чрез редуване на студен и топъл душ и пет минутна почивка извън сауната. Процедурата може да се повтори.

 11. Престоят в парна баня – редуване на 3-4 изпотявания е достатъчно. 

 12. Солна стая – Солната терапия е за индивидуална и групова, подходяща както за възрастни, така и за деца; едно посещение за възрастни трае 40 мин., а за деца 20 мин.; забранена е за ползване в следните случаи: туберколоза и преболедували туберколоза, висока температура (над 37) и онкологични заболявания в ремисия и особено за страдащи от сърдечно-съдови заболявания (порок на сърцето, високо кръвно налягане).


Масаж:


 1. Масажите се провеждат с предварително запазване на часове на рецепция.

 2. Не правете масаж, ако: имате повишена телесна температура; имате остри инфекциозни заболявания и възпалителни процеси; инфектирани рани; сте с кожни заболявания и обриви, независимо от характера им; сте със силно раздразнена и възпалена кожа, независимо от какво; имате кръвотечения и кръвоизливи, независимо къде са те; абсолютно забранен е масажа при хемофилия и при хеморагични диатези; имате бъбречни и жлъчни колики, които са във връзка с камъни или пясък в тях, при остри болки в корема, при хернии и бременност; имате аневризми, възпаление на вените и големи варикозни разширения на съдовете; сте с възпаление на лимфните съдове и лимфните жлези; сте със злокачествено заболяване.


Абонаментни пакети:


 11.1. Всеки посетител, желаещ да получи Абонаментен Пакет с кредити за достъп, трябва да отговори на въпросите, зададени му на рецепция – три имена, телефон и е-меил и да декларира съгласието си да спазва Правилника за вътрешния ред от посетителите. Центърът гарантира конфиденциалност на личните данни.

11.2. Абонаментни Пакети са поименни и не се предоставят на други лица.

- Валидността на ограничените Пакети – 8, 12 и 16 тренировки е 45 дни.

- Валидността на неограничените Пакети – 1, 3, 6 и 12 месеца е в рамките на избраният от вас брой месеци.

- Абонаментния Пакет е личен и не може да бъде предоставян на друго лице.

11.3. Всеки посетител може да прекрати Абонамента си по всяко време без предизвестие, като Спортен център „FITNESSLINE“ не поема финансово обезщетение.

11.4. Спортен център FITNESSLINE“ може по всяко време да прекрати Абонамента на член, който нарушава Правилника за вътрешния ред, като управителя индивидуално реши дали ще възстанови или не остатъкът от неизползвани тренировки.

11.5. Силиконовите гривни за достъп в Спортния център се закупуват еднократно от всеки посетиел и са на стойност 5,00лв. с ДДС


* Телефон за контакти: +359 883 332 270, лице за връзка СЛАВ СЛАВОВ.


УПРАВИТЕЛ: СЛАВ СЛАВОВ

10.01.2020г.

Град Варна