Tabata

​​

TABATA е високоинтензивна интервална тренировка, подобна по структора и интензивност на тренировките по  HIIT. Известна е във фитнес средите като „Протоколът табата“. Тази тренировка води до впечатляващи резултати, които доказват нейната висока ефикасност и отлично въздействие върху тялото.

Методът TABATA отговаря на простия принцип, характерен и за HIIT тренировките и той е: редуване на интервали на активност с висок интензитет с интервали на нисък интензитет.

Схемата е следната:

  • 20 секунди максимално интензивна активност
  • 10 секунди – почивка.

Тази схема се прилага 8 пъти за една TABATA тренировка (един работен цикъл).