Силата на женската енергия

Женската енергия е енергията на градивността и творчеството, олицетворение на любовта и търпението.
 При жената женският аспект трябва да е водещ, за да бъде здрава, щастлива и уравновесена. Силата, която дамите носят в сърцето си, дарява живот, задвижва света и го призовава константно да се развива и променя.
Класът ще включва:
⇒ Практики за изпълване с женска енергия.
⇒ Методики за трансформация на енергията.
⇒ Работа с дишане и чакри.
⇒ Начини за изпълване с енергия с помощта на танци, живопис и аромати.