Фитнес зона

* Пакети от редове: 2, 3, 4,16,17, 19,20, 28, 29 - имат срок на валидност 45 дни, след което се нулират;
* Пакети от редове: 5, 6, 12, 13, 14, 22, 24, 26 - имат срок на валидност 1 месец, след което се нулират:
* Пакети от редове: 5, 6, 7, 8, 9 - при наличие на неусвоен остатък кредити, се прехвърлят за следващ период, при условие че се презарежда същият пакет;
* При закупуване на пакет от ред 4, броят кредити за 1 посещение възлиза на:
 - Сауна, аеробни занимания, кикбокс - 7,7 кредита;
 - Kangoo Jumps, Body Workout, Body Pump, Tiger Workout, Fly Yoga - 14,3 кредита;
 - Термо зона - 9,9 кредита;
 - Солариум 2 мин. - 2,2 кредита;
 * При закупуване на пакети от редове 5, 6, 7, 8, 9 и 10, броят кредити за 1 посещение възлиза на:
 - Сауна, аеробни занимания, кикбокс - 10,85 кредита;
 - Kangoo Jumps, Body workout, Body Pump, Tiger Workout, Fly Yoga - 20,15 кредита;
 - Термо зона - 13,95 кредита;
 * Кредитите могат да се използват за фитнес, аеробни и групови тренировки, термозона и солариум;
 *Душове - за всяка тренировка са осигурени 3бр. чеквания; всяко следващо отнема по 0.1 кредита;
 *Посещението във фитнес залата е с времетраене 3 часа; след изтичане - се отнемат нови 7 кредита;
 *Допълнителни услуги от ред 27 до 34 се отнася само за ползване на треньор;
 Отделно се заплаща посещение за залата;
 *Голяма хавлия -1,00лв.;
 * Малка хавлия - 0,50лв.; 
 * Халат - 5,00лв.; 
Втора малка хавлия за фитнес - 0,50лв.
 * Гривна за достъп- 5 лв.
 *Доплащане с карти на Andjoy за Канго джъмпс - 4,00лв.;
 *Ползване на зала за кикбокс, индивидуално, за 1 час, е 10,00лв. на човек;   
*Организирано ползване на зала 1 от външни лица - 50,00лв. на час;
*Организирано ползване на зала 2 от външни лица - 100,00лв. на час.
 * Всички цени са с включен ДДС