HIIT


High Intensity Interval Training  или Високо-интензивна интервална тренировка.
Идеята на тренировката е да се редуват
цикли на високо активни кардио тренировки (спринт) с по –малко активни
периоди на по –бавно тичане. Високо интензивните интервални тренировки
може да варират от 10 до 20 (максимум 30) минути за работен цикъл. Тези
кратки, интензивни тренировки осигуряват подобрен капацитет и по-добро
изгаряне на мазнините.